ติดต่อเรา

Smart Exchange Business Development Co., Ltd.

โทรศัพท์: 03-317-1770 (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 9.00 ถึง 18.00)

มือถือ: 092- 472- 6000 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

support@offuniverse.com (ตลอด 24 ชั่วโมง)

info@offuniverse.com (ตลอด 24 ชั่วโมง)

partner@offuniverse.com (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ที่อยู่ 

90/337 หมู่ 8  หมู่บ้านพฤกษา

36/1  ต.คลองอุดมชลจร

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา 24000.