เงื่อนไขการขาย

การตลาด Off Universe

เว็บไซต์ ออฟยูนิเวริส เป็นกลุ่มซื้อขายให้บริการออนไลน์ในประเทศไทย ที่ลงทะเบียนโดย บริษัทสมาร์ทเอ็กซ์เชนจ์ ดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด มุ่งเน้นสร้างความยั่งยืนของผู้บริโภค สร้างปรากฎการณ์และประสบการณ์ให้กับพันธมิตรทางการค้า สิ่งที่ให้ความสำคัญกับการร่วมงานพันธมิตรการค้า คือการสร้างความไว้วางใจในการกระทำงานร่วมกันและการสื่อสารซึ่งกันและกัน ของเราให้มีความสอดคล้องกับความยั่งยืนคงทนยาวนาน เคียงข้างกันไปกับเว็บไซต์ ออฟยูนิเวริส ตามข้อตกลงร่วมมือกัน นโยบายที่กำหนดไว้ในที่นี้ เว็บไซต์ ออฟยูนิเวริส จะกำหนดขึ้นชัดเจน รับรองว่าเว็บไซต์ ออฟยูนิเวริส ได้ใช้วิธีการตลาดที่เป็นธรรม หากความสับสนเกิดขึ้นระหว่างที่จะต้องทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ของเว็บไซต์ เราจะติดตามเพื่อหาความโปร่งใสชัดเจนให้บังเกิดขึ้น มันเป็นข้อสันนิษฐานแรกที่พันธมิตรควรจะกระทำร่วมกัน การตลาดเว็บไซต์ ออฟยูนิเวริส ความเชื่อมั่นที่ดีและในลักษณะที่เป็นในการรักษาด้วยความไว้วางใจและความยุติธรรม ในกรณีที่เราไว้วางใจร่วมเป็นพันธมิตรการค้ากัน ทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจหรือจงใจไม่ได้ เว็บไซต์ ถือให้ความสำคัญในทางที่สอดคล้องกับข้อตกลงนี้เป็นอันดับแรกที่เราจะพยายามทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เราเป็นหนี้บุญคุณกันและกัน เราจะสามารถเข้าถึงความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้พันธมิตรรว่มการค้าได้รับผลตอบรับอย่างรวดเร็ว จากศักยภาพการตลาดของเว็บไซต์ แล้วยังเชื่อ และคาดหวังเป็นอย่างสูง ว่าพันธมิตรของเราจะทำงานและรับผลสำเร็จในลักษณะเดียวกัน

สัญญาเงื่อนไขและข้อตกลง

ข้อตกลงและเงื่อนไขในข้อตกลงนี้จะทำระหว่าง บริษัทสมาร์ท เอ็กซ์ เชนจ์ บิสิเนส ดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนิน OffUniverse.com [นี้จะเรียกว่า “ออฟยูนิเวริส”] และเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องในการขายสินค้าหรือ ให้บริการ [ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “พันธมิตร ” ดังนั้นพันธมิตรต้องศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาเป็นอย่างดีและได้รับความยินยอมหลังจากที่จะลงนาม ดังนั้นพันธมิตรต้องตรวจสอบและอนุมัติของข้อตกลงนี้

* เว็บไซต์ออฟยูนิเวริส เป็นเพียงผู้โฆษณาสินค้าและบริการกับพันธมิตรการค้า ที่มีความรับผิดชอบจากพันธมิตรทางการค้าได้ตกลงไว้ และสำหรับข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับบริการและสินค้าของพันธมิตรการค้า จะได้รับอนุมัติ และได้รับความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านี้

ออกนโยบายราคา เว็บไซต์ ออฟยูนิเวริส

พันธมิตรจะใช้ราคาเป็นจริง เกี่ยวกับราคาปกติ (ราคาเริ่มต้น) ราคาปกติจะต้องเป็นจริง พันธมิตร เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับความไม่ถูกต้องใด ๆ ในราคาปกติ ในกรณีที่มีการร้องเรียนซื้อและการเรียกร้องของความถูกต้อง, การขายที่สร้างทั้งหมด และจำนวนเงินที่จ่ายจะถูกยกเลิกและจำนวนเงินที่จ่ายสำหรับรายการสินค้าและบริการจะถูกส่งกลับไปยังผู้ซื้อ ดังนั้นพันธมิตรที่จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับราคาปกติ

a) ข้อเสนอบนเว็บไซต์จะเริ่มต้นขั้นต่ำ 20%

b) ก่อนที่ราคาจะถูกกำหนด พันธมิตรการค้า มีหน้าที่ในการคำนวณค่าใช้จ่ายทุกบริการภาษี, ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของบริการหรือสินค้าของบัตรกำนัลก่อน เว็บไซต์เราจะไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ เว็บไซต์ ออฟยูนิเวริสจะยอมรับเฉพาะผลิตภัณฑ์จัดส่งฟรีเท่านั้นพันธมิตรการค้าต้องพิจารณาและคำนวณค่าขนส่งก่อนแล้วเพื่อเสนอราคาขายโฆษณา

c) เนื่องจากราคาที่ระบุไว้ จะมีวันเวลาหมดอายุของบัตรกำนัล หรือแก้ไขนั้น พันธมิตรจะต้องซื่อสัตย์ต่อราคาทั้งหมดที่มีการตั้งค่าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ค่าตอบแทน หรือ ค่าคอมมิชชั่น ออกนโยบาย เว็บไซต์ ออฟยูนิเวริส

ผลตอบแทนหรือ ค่าคอมมิชชั่น เว็บไซต์ ออฟยูนิเวริสถูกคำนวณอยู่บนพื้นฐานของการยอมรับร้อยละของจำนวนเงินของบัตรกำนัลขายเป็นค่าใช้จ่ายในการโฆษณา

* ร้อยละของราคาปกติต่อรายการขายบริการหรือผลิตภัณฑ์ เปอร์เซ็นต์นี้ถูกคำนวณตามมูลค่าส่วนลดรายการเป็นต่อไปนี้:

จาก 20-80 ปัจจุบัน = 5.5% x ราคาปกติ x รายการซื้อทั้งหมด

จาก 81-89 ปัจจุบัน = 3.5% x ราคาปกติ x รายการซื้อทั้งหมด

90 ร้อยละ 95 = 2.5% x ราคาปกติ x รายการซื้อทั้งหมด

เกินร้อยละ 95 = 1.5% x ราคาปกติรายการ x รายการซื้อทั้งหมด

ส่วนแบ่งทางธุรกิจของพันธมิตร :

ส่วนแบ่งทางธุรกิจของพันธมิตร: (ราคาขาย x รายการซื้อทั้งหมด) – (ราคาขาย x รายการซื้อทั้งหมด x ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) – (ผลตอบแทนหรือ ค่าคอมมิชชั่น เว็บไซต์ ออฟยูนิเวริส)

เมื่อไรพันธมิตรที่ถึงได้รับการชำระเงินจากเรา:

หลังจากหักเปอร์เซ็นต์ค่าตอบแทนของเว็บไซต์ ออฟยูนิเวริส เป็นค่าใช้จ่ายในการโฆษณา เป็นจำนวนเงินที่จ่ายจะถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารของพันธมิตรระบุไว้ ดังนั้นคู่ค้าที่มียอดขายบริการใด ๆ จะได้รับเงิน หลังจากวันหมดอายุเวลาของบัตรกำนัล 7 วัน และคู่ค้าที่มียอดขายผลิตภัณฑ์จาการส่งมอบตรงเวลาของรายการส่้งถึงเหล่าลูกค้า หลัง 7 วัน

นโยบาย เว็บไซตออฟยูนิเวริส ที่จำเป็นต้องยกเลิกรายการ

หากเว็บไซต์ ออฟยูนิเวริส ได้รับการร้องขอสำหรับการยกเลิกรายการในช่วงเวลาที่กำหนด ขั้นตอนการขายจากพันธมิตรทุกขั้นตอนการขายของรายการจะถูกยกเลิก หากเรา เว็บไซต์ ออฟยูนิเวริส ได้ทำการยกเลิกใด ๆแล้ว แต่พันธเมิตรได้กระทำต่อ ขายบัตรกำนัล บนเว็บไซต์ตามสัญญาแล้ว พันธมิตรเป็นผู้รับผิดชอบให้เสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดของการเสนอบริการหรือการส่งมอบสินค้าแต่เพียงผู้เดียว หากมีเหตุผลใด ๆ พันธมิตรปฏิเสธที่จะเสนอบริการหรือการจัดส่งสินค้าหลังจากการส่งมอบบัตรกำนัลให้แก่ผู้ซื้อ,เสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดของการ จำนวนเงินที่จ่ายทั้งหมดจะถูกส่งกลับไปยังผู้ซื้อและข้อมูลทั้งหมดของข้อเสนอจะถูกลบออกบนเว็บไซต์ ดังนั้นคำสั่งซื้อที่ไม่สามารถยกเลิกได้หากคูปองจะถูกส่งแล้ว จนกว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างผิดพลาดกับการซื้อ

นโยบายเว็บไซต์ ออฟยูนิเวริส สำหรับการให้บริการ

พันธมิตรที่ขาย บริการหลากหลาย ผ่าน เว็บไซต์ ออฟยูนิเวริส สามารถพร้อมที่จะนำเสนอบริการแก่ผู้ซื้อมากมาย ช่วงเวลาของการซื้อหรือเวลาอื่น ๆ พันธมิตรธุรกิจเป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาเวลาในการนำเสนอการให้บริการแก่ผู้ซื้อมากมาย

พันธมิตรจะพิจารณาช่วงเวลาที่ถูกต้องเพื่อนำเสนอบริการที่ให้แก่ผู้ซื้อมากมาย และประกาศให้เว็บไซต์ออฟยูนิเวริส รับทราบ

หมายถึงที่อยู่ของผู้จัดจำหน่ายและรหัสเหล่านี้ถูกส่งมอบให้กับสถานที่ที่ผู้ขายหรือพันธมิตรธุรกิจและจะเก็บรหัสเหล่านี้หลังจากเวลาที่ผลตอบแทนบัตรกำนัลถูกใช้โดยผู้ซื้อ เพื่อความถูกต้องรหัสและข้อมูลทุก บัตรกำนัลรวมถึงรหัสลูกค้าตรงกัน เว็บไซต์ออฟยูนิเวริสจะทำการเก็บรวบรวมจากพันธมิตรเพื่อทำการปิดรายการ

หลังจากเวลาใกล้จะเสร็จสิ้นการซื้อของรายการบนเว็บไซต์พันธมิตรสามารถขอขยายเวลาในการขาย สำหรับส่วนขยายในเวลาที่ซื้อ

พันธมิตรต้องสามารถพิจารณาจำนวนสูงสุดของบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่จะขายให้กับเหล่าลูกค้า ว่ามีกำลังจำหน่ายได้เท่าไร มิฉะนั้นอาจไม่ทั่วถึงความต้องการเหล่าลูกค้าได้ ดังนั้นพันธมิตรจะประกาศจำนวนที่มีอยู่อย่างชัดเจนนี้ให้กับเจ้าหน้าที่เว็บไซต์ ออฟยูนิเวริส โดยเว็บไซต์ออฟยูนิ เวริสจะได้ทำบัตรกำนัลตามจำนวนผลิต

ด้านนันทนาการท่องเที่ยว ต้องมีการระบุค่าเริ่มต้นผู้ใช้บริการ ขั้นต่ำจำนวนกี่คนดังนั้นพันธมิตรจะรายงานเรื่องนี้กับ เว็บไซต์ออฟยูนิเวริส เพื่อเว็บไซต์ออฟยูนิเวริส จะได้ดำเนินงานให้เข้าถึงความต้องการทั้งสองฝ่าย ลูกค้าและผู้ให้บริการ และแนะนำพันธมิตรธุรกิจได้ เพื่อผู้ซื้อบนเว็บไซต์ออฟยูนิเวริส จะได้คิดคำนวน ค่าใช้จ่าย เช่น เครื่องบิน รถบัส หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ มาคิดประกอบกัน และพันธมิตรธุรกิจก็เช่นกัน เพื่อนำไปแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ให้ผู้ซื้อที่จะมีภาระผูกพันในส่วนนี้ มาพิจารณาวันเดินทางของทัวร์ เพราะมันจะปรากฏประกาศบนเว็บไซต์ ออฟยูนิเวริส หลังการสิ้นสุดเวลาซื้อ สองสัปดาห์

พันธมิตรของโรงแรมและห้องพักจะยอมรับการซื้อลูกค้า ในช่วงเวลาของบัตรกำนัลที่ถูกต้อง ในช่วงเวลาการซื้อบนเว็บไซต์ ออฟยูนิเวริส เพื่อจะส่งรายการปรับปรุงของผู้ซื้อมากมาย ไปยังโรงแรมและที่พักที่จะเป็นจอง

* หมายเหตุ:

1) ผู้ซื้อ: ผู้ที่ซื้อบริการ สินค้า ผ่านทางเว็บไซต์ เว็บไซต์ ออฟยูนิเวริส

2) พันธมิตรธุรกิจ : บุคคลใดที่ขายบริการ สินค้า ด้วยบัตรกำนัล เว็บไซต์ ออฟยูนิเวริส

3) ผู้ขายบริการ: ใครเป็นผู้นำเสนอหรือขาย / บริการ หรือผลิตภัณฑ์ เพื่อลูกค้า เว็บไซต์ออฟยูนิเวริส ซื้อ ผู้ขายสามารถเป็นได้ทั้งพันธมิตรหรือเลือกที่จะนำมาใช้บริการซืัอกับพันธมิตร

4) : Off Universe เป็นเว็บไซต์กลุ่มซื้อขายหรือให้บริการออนไลน์ หรือผลิตภัณฑ์ ของพันธมิตรธุรกิจโดยนำเสนอส่วนลด

 นโยบาย เว็บไซต์ ออฟยูนิเวริส สำหรับผลิตภัณฑ์

1. การจัดส่งกระบวนการการจัดส่งสินค้า:

พันธมิตรที่ขายสินค้า ผ่าน เว็บไซต์ ออฟยูนิเวริส มีหน้าที่ในการจัดส่งสินค้าเหล่านั้น สอดคล้องกับชนิดและระยะเวลาในการส่งสินค้าที่มีอยู่ในเว็บไซต์ (ประเภทและเวลาของการจัดส่งจะถูกกำหนดโดยพันธมิตรเอง) พันธมิตรที่ขายสินค้าต้องพิจารณาเวลาในการจัดส่งหลังจากการสิ้นสุดเวลาซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ ที่อยู่ในการจัดส่งของผู้ซื้อจะถูกส่งไปยังพันธมิตรไม่เกิน2วัน หลังจากการสิ้นสุดของเวลาซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ พันธมิตรจะส่งที่อยู่หมายเลขติดตามของผู้ซื้อส่งไปให้ กับเว็บไซต์ออฟยูนิเวริส

a) เวลาสั่งซื้อและการจัดส่ง

•รายการมีการสแกนครั้งแรกโดยผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากวันที่จัดส่งที่คาดหวัง (กำหนดเวลาการประมวลผลการสั่งซื้อและการดำเนินงานวันที่กำหนดโดยพันธมิตร)

b) ระดับเวลาในการจัดส่ง

•เป็นสัญญาณของการส่งมอบประสิทธิภาพการทำงานโดยสัญญารวม

* ที่อยู่ในการจัดส่งของผู้ซื้อจะถูกส่งไปยังพันธมิตรสูงสุดภายใน 2 วันหลังจากการสิ้นสุดของเวลาซื้อสินค้าบนเว็บไซต์

* หมายเลขติดตามของผู้ซื้อที่อยู่จัดส่งสินค้าไม่เกิน 2 วันหลังจากการสิ้นสุดของเวลาการส่งมอบ พันธมิตรจะส่งไปที่ เว็บไซต์ ออฟยูนิเวริส

 c) ดำเนินการเวลาในการสั่งซื้อสินค้า

•มาตรการนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนและเวลาบรรลุการสั่งซื้อ (รับ / บรรจุ หีบห่อ /จัดส่ง)

•โดยทั่วไปพันธมิตรจะประสบความสำเร็จลุล่วงวันเดียวกันหรือภายใน 1 วันทำการ

•การประเมินนี้จะถูกกำหนดโดยพันธมิตรเพื่อเลือกระดับการให้บริการที่เหมาะสม เวลาการประมาทผลสำเร็จ

•หากเว็บไซต์ออฟ ยูนิเวริส เห็นเหตุเกินเวลาการกำหนดที่พันธมิตรได้ระบุเวลาว่าจะสำเร็จ และยังไม่ได้ส่งคำสั่งซื้อที่เสร็จสมบรูณ์ เว็บไซต์ออฟยูนิเวริส ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในนามพันธมิตรฯา

d) ประมวลผลเวลาการจัดส่ง การสั่งซื้อ

•มาตรการนี้จะอธิบายว่าเวลาจากการประมวลผลของคำสั่ง (ขนส่ง) ในการจัดส่งของการสั่งซื้อความสำเร็จ

•โดยทั่วไปพันธมิตราจะสามารถส่งมอบแพคเกจใน 1-5 วันทำการ (2 วันสำหรับการอุปโภคประจำ) จากเวลาของการจัดส่งขึ้นอยู่กับระยะทางขนส่ง

•การประเมินนี้จะถูกกำหนดโดยพันธมิตร วิธีการจัดส่งที่สามารถตอบสนองสัญญา เพื่อเลือกระดับการให้บริการจัดส่งสินค้าที่เหมาะสม

e) ระดับข้อบกพร่องการสั่งซื้อ พันธมิตร

•ตัวชี้วัดนี้จะอธิบายเป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อที่มีข้อบกพร่องเนื่องจากพันธมิตร (รายการที่ไม่ถูกต้องเช่นการจัดส่งหรือบรรจุไม่ดี รายการที่เสียหาย ฯลฯ )

พันธมิตรกับเว็บไซต์ออฟยูนิเวริส จะทำงานร่วมกัน จะตั้งความคาดหวังของการปฏิบัติตามที่เหมาะสม สำหรับผลิตภัณฑ์เฉพาะเช่นรายการขนาดใหญ่หรือหนัก ที่อาจต้องใช้เวลานานในการส่งมอบ

2. แนวทาง

a) ความหมาย ความต้องการการติดตามการจัดส่งสินค้า

•เว็บไซต์ออฟยูนิเวริส อธิบายคำสั่งเป็น ‘ส่ง’ เมื่อมันได้รับการส่งมอบให้กับผู้ซื้อ ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าหรือบริการและเป็นไปในทางที่ผู้จะซื้อต้องการ

•เว็บไซต์ออฟยูนิเวริสคาดว่าพันธมิตรทั้งหมดจะทำงานร่วมกับผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้ว่าจะสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดและหมายเลขติดตามแพคเกจที่น่าเชื่อถือในช่วงเวลาของการจัดส่งได้เป็นอย่างดีสำหรับหมายเลขการติดตามจะเป็นที่น่าเชื่อถือนั้นจะต้องได้รับการบันทึกไว้ในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการในช่วงเวลาของการจัดส่งและให้ข้อมูลที่แม่นยำในระหว่างการขนส่ง

b) การบรรจุภัณฑ์

เว็บไซต์ออฟยูนิเวริส คาดว่าพันธมิตรทั้งหมดมีวิธีการที่ผลิตภัณฑ์ได้รับการบรรจุและการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพสูงเกี่ยวกับ รายการสินค้า ที่ควรจะอยู่ในแพคเกจขนาดที่ถูกต้องและบรรจุในลักษณะที่จะหลีกเลี่ยงสร้างเสียหาย

3. พันธมิตรระดับข้อบกพร่องสั่งซื้อ (คำอธิบาย)

เว็บไซต์ ออฟยูนิเวริส ที่เลือกข้อบกพร่องอาจจะเนื่องจากความผิดของพันธมิตร หรือผู้ให้บริการจัดส่งเว็บไซต์ ออฟยูนิเวริส จะใช้เวลาเหล่านี้มาพิจารณาเมื่อมีการประเมินอัตราข้อบกพร่องการสั่งซื้อ

เว็บไซต์ ออฟยูนิเวริส ประเภทของข้อบกพร่องเพื่อให้พันธมิตรรับทราบ โดยทั่วกัน:

•ความเสียหาย, รายการที่มีข้อบกพร่องหรือหัก

•บรรจุภัณฑ์สวย

•รายการที่ผิดหรือหายไป

•การจัดส่งล่าช้าหรือสูญหายไป

การละเมิดต่อนโยบาย กับเว็บไซต์ ออฟยูนิเวริส อาจส่งผลให้เว็บไซต์ ออฟยูนิเวริส ยกเลิกสัมปทานที่จะแสดงรายการตลาดออกจากเว็บไซต์ออฟยูนิเวริส

 นโยบายการคืนสินค้า เว็บไซต์ออฟยูนิเวริส

1.นโยบายการคืนสินค้า เว็บไซต์ออฟยูนิเวริส

เว็บไซต์ออฟยูนิเวริสมุ่งมั่นที่จะให้ของผลตอบแทนสำหรับทั้งคู่ค้าและผู้ซื้อ เรานำเสนอผู้ซื้อนโยบายเราผลตอบแทนที่สอดคล้องในทุกพันธมิตรของเราที่ทีมบริการซื้อของเว็บไซต์ ออฟยูนิเวริสควบคุมการโต้ตอบของผู้ซื้อและการให้บริการ เช่นการชำระเงินผลตอบแทนคืนเงิน เป็นที่คาดว่าพันธมิตรที่มีอยู่ สะท้อนให้เห็นถึงผลตอบแทนนโยบายค่าใช้จ่ายในการจัดส่งของเว็บไซต์ออฟยูนิเวริส จะติดตามและติดตามการจัดส่งส่งกลับ หากเว็บไซต์ออฟยูนิเวริสได้สันนิษฐานว่าข้อผิดพลาดพันธมิตร (หรือข้อผิดพลาดตัวแทนพันธมิตร) เป็นสาเหตุการคืนสินค้า (เช่นคุณส่งรายการซื้อที่ไม่ถูกต้องหรือรายการที่ได้รับความเสียหาย / ชำรุด) โดยไม่คำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า ข้อตกลงพันธมิตรจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า

2. นโยบายเว็บไซต์ ออฟยูนิเวริส การคืนรายการ พาร์ทเนอร์

ในกรณีดังที่ผู้ซื้อสามารถขอคืนรายการ ส่งมาจากพันธมิตร มีดังต่อไปนี้:

•รายการ ความเสียหาย ชำรุดไม่ถูกต้อง

•รายการที่หายไปหรือผิดพลาด

•ชิ้นส่วนที่ขาดหายไป / อุปกรณ์เสริมที่ไม่สมบูรณ์

•การจัดส่งล่าช้าหรือสูญหายไป

•การจัดส่งไม่ถูกต้อง

a) พันธมิตรจะต้องรับผิดชอบที่จะยอมรับค่าใช้จ่ายของการคืนมาเปลี่ยนและจัดส่งกลับของรายการมากมายทั้งหมด

b) หลังจากที่ได้รับกลับรายการมากมาย พันธมิตรจะจัดส่งคืนรายการแทนที่ ภายใน 2 วันทำการ

c) พันธมิตรจะจัดส่งกลับรายการก่อนหน้าไปยังที่อยู่ของผู้ซื้อ

d) หากผู้ซื้อไม่ยอมรับรายการทดแทนและยืนยันการคืนเงินสำหรับรายการผูกพันซื้อกับเว็บไซต์ออฟยูนิเวริส จะต้องคืนจำนวนเงินที่ซื้อเพื่อจ่ายคืน

e) หากผู้ซื้อไม่ได้รับรายการตามกำหนดเวลาหรือสูญหายจากการจัดส่ง และยืนยันจะขอรับเงินคืนสำหรับรายการซื้อที่ผูกพันกับเว็บไซต์ ออฟยูนิเวริส จะคืนกลับจำนวนเงินที่ซื้อเพื่อจ่ายคืน

3. นโยบาย คืนรายการซื้อและการคืนเงิน

รายการที่คืนมาจากผู้ซื้อจะต้องตอบสนองความต้องการต่อไปนี้:

•รายการที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อการสั่งซื้อหรือให้บริการและหมวดหมู่สินค้า

•รายการที่ยังคงต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์ใหม่เหมือนเดิมและมีรายชื่อผู้รับอย่างชัดเจนไม่มีการขีดเขียนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

•ผู้ซื้อพบข้อบกพร่องที่มีความเสียหายและรายการที่ไม่ถูกต้อง ส่งให้กับเว็บไซต์ ออฟยูนิเวริสตรวจสอบรายการ

ผู้ซื้อต้องร้องขอและทำตามขั้นตอนผลตอบแทน โดยเว็บไซต์ ออฟยูนิเวริสเท่านั้น และหากมีการร้องขอที่เกี่ยวข้องกับการส่งคืนรายการพันธมิตรธุรกิจจะต้องแจ้งให้เว็บไซต์ ออฟยูนิเวริสทราบเช่นกัน

4. ประเภทสินค้าที่ไม่สามารถรับคืน

•การตัดสินใจที่เปลี่ยนแปลงของจิตใจผู้ซื้อหรือรับบริการเอง

•รายการด้านสุขภาพอนามัยและการดูแลส่วนบุคคล

•เสื้อผ้าที่ไม่สามารถรับคืนด้วยเหตุผลที่ไม่ถูกสุขอนามัยเช่นชุดว่ายน้ำและชุดชั้นใน

•รายการที่ไม่ได้อยู่ในระยะเวลาการรับประกัน

•รายการที่ไม่สามารถมาแลกเปลี่ยนหรือทดแทนคุณสมบัติคล้ายกันได้หรือรายการเดียวกันกับ รายละเอียดที่แตกต่างกัน

•ข้อบกพร่องเนื่องจากผู้ซื้อมีความเข้าใจผิด และสร้างความเสียหายโดยเจตนากระทำของผู้ซื้อเอง, การการปลอมแปลงซ่อมแซมเองโดยไม่ได้รับอนุญาต

•สินค้ารับคืนมาจากผู้ซื้อ

•ความกังวลที่ไม่ได้ตามรายการที่เวลากำหนดส่งไว้ คือภายใน 5 วัน

5. รายการขอเปลี่ยน

สำหรับรายการใด ๆ ที่จะต้องมีการเปลี่ยน พันธมิตรจะได้รับการแจ้งเตือนการขอกลับมาจากเว็บไซต์ ออฟยูนิเวริส ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายทดแทนชดเชย เงื่อนไขจะต้องเป็นสินค้ารวมรายการ

a) ถ้าพันธมิตรไม่ยอมทดแทนชดเชยสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด เว็บไซต์ ออฟยูนิเวริส มีหน้าที่ต้องคืนเงินจำนวนเงินทั้งหมดที่จ่ายจากผู้ซื้อให้แก่ผู้ซื้อ

b) เมื่อต่างฝ่ายจะไม่สามารถที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงชดเชยเรายการในการเดียวกันได้ ถ้าได้รับความเห็นชอบจากทั้งผู้ร่วมงาน(พันธมิตรและผู้ซื้อ, เว็บไซต์ ออฟยูนิเวริส อาจจะเห็นด้วยกับการเปลี่ยนรายการอื่นทดแทนเปลี่ยน ที่มีราคาเดียวกัน

c) หลังจากที่ได้รับรายการกลับคืนมาจากผู้ซื้อ พันธมิตรธุรกิจจะมีหน้าที่เข้ามาแทนที่และจัดส่งกลับคืนรายการ ภายใน 2 วันทำการ

d) ในกรณีที่ผูู้ซื้อ ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อทดแทน คือบังคับต้องการรับเงินคืนเพียงอย่างเดียว เว็บไซต์ออฟยูนิเวริส จะจ่ายเงินคืนให้เท่ากับจำนวนจริงที่ได้รับมาจากผู้ซื้อ จ่ายคืนให้กับลูกค้า

ระยะเวลาดำเนินการผลตอบแทน

• เว็บไซต์ออฟยูนิเวริส จะต้องแจ้งและประสานงานกับพันธมิตรธุรกิจเกี่ยวกับการสั่งซื้อคืนมาหลังจากที่ได้รับกลับรายการ พันธมิตรธุรกิจจะจัดส่งกลับรายการแทนที่ ภายใน 2 วันทำการ

กรณีอื่น ๆ ของ เว็บไซต์ ออฟยูนิเวริส

1.เว็บไซต์ ออฟยูนิเวริสจะไม่ได้รับอนุญาตให้พันธมิตรทางธุรกิจใช้สื่อโฆษณาหรือวิธีอื่นกับเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ เว็บไซต์ออฟยูนิเวริส จนกว่าครบตามสัญญา พันธมิตรจึงสามารถใช้งาน บนเว็บไซต์อื่น ๆ หรือวิธีการอื่น ๆได้

2. การเชื่อมโยงหรือโฆษณาโดยเว็บไซต์ออฟยูนิเวริส คู่ค้าจะไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่จะขายคืนหรือใช้ในเชิงพาณิชย์ทุกประเภท ในทำนองเดียวกันที่จะขายหรือใช้ในเชิงพาณิชย์ประเภทใดพันธมิตรจะไม่ใช้หรือส่งเสริมให้เพื่อนญาติหรือเพื่อนร่วมใด ๆ ที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ผ่านการเชื่อมโยงหรือโฆษณาให้โดยปเว็บไซต์ออฟ ยูนิเวริส จะต้องให้เว็บไซต์ออฟยูนิเวริส ยุติคดีความร่วมมือกับพันธมิตรและยกเลิกข้อเสนอทั้งหมดที่สร้างขึ้น

3. คู่ค้าที่ขายบริการ / ผลิตภัณฑ์ ผ่าน เว็บไซต์ออฟยูนิเวริส มีภาระผูกพันที่จะนำเสนอบริการ / ผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ซื้อให้สอดคล้องกับข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ออฟยูนิเวิรส

4.พันธมิตรธุรกิจหลังจากมีการซื้อรายการ ผ่านเว็บไซต์ออฟยูนิเวริส มีสิทธิที่จะประสานงานผู้ซื้อสำหรับการรับบริการหรือผลิตภัณฑ์

สิ่งของต้องห้าม

เว็บไซต์ ออฟยูนิเวริส จะไม่ยอมรับรายการดังกล่าว เป็นรายการอะไรบ้างดังต่อไปนี้:

สิ่งผิดกฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, สัตว์, รถยนต์, สกุลเงิน, เหรียญ, รายการเทียบเท่าเงินสดและบัตรของขวัญ, ยาเสพติดหรือสารควบคุมอื่น ๆ , วัตถุระเบิด, สารเคมีที่เป็นอันตรายหรือเป็นปืนอันตราย (ชิ้นส่วนปืนและกระสุน), สินค้าคุณสมบัติทางการแพทย์จำนวนมาก หุ้นอสังหาริมทรัพย์ และหลักทรัพย์อื่นๆ ยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ที่มียาสูบ (หรือผลิตภัณฑ์ที่มีสารนิโคตินอื่น ๆ ) อาวุธ (เช่นมีดไม่ได้รับอนุญาต มีดพกพาขนาดเล็ก หรืออุปกรณ์ที่ดัดแปลงที่อาวุธได้ และอื่น ๆ )

ปฏิเสธการรับผิดชอบ

เว็บไซต์ออฟ ยูนิเวริส จะไม่ต้องรับผิดชอบและหักล้างหนี้สินทั้งหมดรับผิดชอบตอบแทนความเสียหายในส่วนบุคคลใดก่อความเสียหายไว้หรือ ความไม่สะดวกทุกกรณีที่อาจเกิดโดยคู่ค้าพันธมิตรธุรกิจหรือบุคคลที่สามใด ๆ (รวมทั้ง บริษัท ของคุณ) นอกจากนี้ไซต์ออฟยูนิเวริส จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า , ความไม่แน่นอนหรือการกระทำใด ๆ ในข้อมูลด้านราคา

ความลับ

ข้อมูลที่เป็นความลับใด ๆ จะถูกเก็บรักษาไว้โดยพันธมิตร ข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการขายและวัสดุที่ประเมินว่าจะเสร็จสมบูรณ์โดยพันธมิตรธุรกิจและ เว็บไซต์ออฟยูนิเวริส

การยุติขอตกลง

ตั้งแต่ข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์มีผลบังคับใช้กับคุณ เว็บไซต์ออฟยูนิเวริส อาจแก้ไขหรือยุติข้อตกลงและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในเวลาใดๆสำหรับการเป็นไปตามข้อกำหนดของกรณีดังกล่าวเป็บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า, การชดใช้ค่าเสียหายและเหตุผลเช่นปฏิเสธ การเรียกร้องข้อ จำกัด ของความรับผิดตามกฎหมายการทั่วไปที่ใช้บังคับอนุญาโตตุลาการ

ชดเชยค่าปรับ

พันธมิตรยินยอม ที่จะเสียค่าปรับและชดเชย เว็บไซต์ ออฟยูนิเวริส ไม่อนุญัติสำหรับการเรียกร้องใด ๆ หรือความต้องการรวมทั้งค่าทนายสำหรับการสูญเสียความเสียหายค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายที่จะตามมาจากการละเมิดเงื่อนไขข้อตกลงและใด ๆ เหล่านี้ นอกจากนี้หลังจากการซื้อบัตรกำนัล, ร้อยละของจำนวนเงินที่จ่ายจะถูกหักออกจากธนาคารเป็นหักล้างและไม่สามารถคืนเงิน ดังนั้นถ้าด้วยเหตุผลใดก็ตามพันธมิตรธุรกิจปฏิเสธที่จะยุติกระบวนการทั้งหมดของการเสนอบริการหรือการจัดส่งสินค้าหลังจากการส่งมอบบัตรกำนัลให้แก่ผู้ซื้อ / เว็บไซต์ ยูนิเวริส ถือเป็นภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินจำนวนนี้

บทบัญญัติสุดท้าย

ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายและกำกับการแสดงโดยการแจ้งเตือนจะต้องสอดคล้องกันและตีความด้วยกฎหมายของประเทศไทย ตามหลักจากผลให้เป็นไปการกฎหมาย ความขัดแย้งในเรื่องเกี่ยวกับข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นเว็บไซต์หรือข้อตกลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขนโยบายและการประกาศใช้หรือเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ; พันธมิตรธุรกิจ ยินยอม การผูกขาดอำนาจของศาลสูงแห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องให้ผลการกฎหมายต่างประเทศและสัญญาใด ๆ ในการขายสินค้าระหว่างประเทศสัญญานี้จะถูกปกครองโดยกฎหมายไทย สำหรับข้อโต้แย้งใด ๆ ขึ้นจากความสัมพันธ์ตามสัญญาไทย / กรุงเทพฯจะเป็นสถานที่แห่งเดียวของศาลซึ่งยังนำไปใช้กับประเด็นระหว่างประเทศ

ข้อสงสัยหรือความคิดเห็น

หากคุณมีความคิดเห็นใด ๆ กรุณาติดต่อเรา คำถามหรือข้อสงสัย นโยบายความเป็นส่วนตัวหรือคำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขนโยบายจะได้รับการแจ้งเตือนจากเว็บไซต์ เว็บไซต์ออฟยูนิเวริส

ในกรณีที่มีข้อสงสัยใด ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อทีม งานของเรา ที่อยู่ดังต่อไปนี้:

อีเมล์: partner@offuniverse.com

หมายเลขติดต่อ: 03-317-1770, 092-472-6000