ข้อตกลงการใช้งาน

OffUniverse.com ถูกจัดตั้งขึ้นและดำเนินงานโดย บริษัท สมาร์ท เอ็กซ์เชนจ์ บิสซิเนส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เพื่อสนับสนุนการพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ คือการ ซื้อขายสินค้า หรือบริการ โดยส่งข้อมูลด้วยสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางเครื่อข่าย ซึ่งเรียกกันว่า เว็บไซต์ ออฟยูนิเวิร์ส www.OffUniverse.com ผู้ใช้ทุกคนที่ต้องการสมัครสมาชิก และต้องการซื้อผ่านเว็บไซต์ จะต้องศึกษาเงื่อนไขการใช้บริการ ร่วมไปถึงเงื่อนไขข้อตกลงนี้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้น การลงทะเบียนหรือซื้อผ่านทางเว็บไซต์ จำเป็นต้องศึกษาและยอมรับเงื่อนไขในการซื้อขาย และการเป็นสมาชิก ร่วมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การเป็นสมาชิก

คุณสมบัติเบื้องต้น ผู้ใช้จะสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ต้องอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี สำหรับการลงทะเบียนเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการได้รับอนุญาตใช้งานได้เพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้น ผู้ใช้จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวสมบูรณ์ ทันสมัย ชัดเจนถูกต้อง มิเช่นนั้นเว็บไซต์มีสิทธิ์จะระงับหรือยุติบัญชีผู้ใช้ที่ให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง อันเป็นเท็จ และปฏิเสธการให้บริการกับผู้ใชในอนาคตได้เช่นกัน ผู้ใช้จำเป็นต้องมีความรับผิดชอบความเป็นส่วนตัวกับบัญชีผู้ใช้ของตนให้เป็นความลับ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อตัวผู้ใช้และเว็บต์ที่ได้ให้บริการท่านเมื่อลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์และเป็นสมาชิกได้รับบริการแล้ว เกิดปัญหาการเข้าใช้บริการครั้งต่อไปมิได้ สมาชิกสามารถเข้าใช้บริการผ่านกิจกรรมความลับบัญชีส่วนตัวของท่านผู้ใช้เอง โดยความรับผิดชอบผ่านข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้ในการขอเข้ารับใช้บริการอีกครั้ง เพื่อผ่านการยอมรับภายใต้ขั้นตอนของเว็บไซต์ในบัญชีส่วนตัวของผู้ใช้ เพื่อกลับมาใช้บริการตามปกติ

การเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ

เรามีอินเตอร์เฟซระหว่างคุณและคู่ค้าทางธุรกิจของคุณจะเป็นไปไม่ได้ที่จะคืนเงินให้ดังนั้นโปรดตรวจสอบการตัดสินใจครั้งสุดท้ายของคุณให้มากที่สุด ก่อนที่จะสั่ง เพียงซื้อผลิตภัณฑ์ที่สามารถส่งคืน เมื่อเนื้อหาของผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับรายการที่สั่งซื้อหรือมีความผิดในเนื้อหา ไม่ยอมรับการบรรจุภัณฑ์

โยบายการคืนเงินและซื้อคืน

รายการที่รับคืนจากผู้ซื้อจะต้องตอบสนองความต้องการต่อไปนี้:

•รายการที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อของหมวดหมู่สินค้าไม่สามารถคืนสินค้า

•รายการที่ยังคงต้องเป็นของใหม่ในบรรจุภัณฑ์เดิมและมีแท็กเดิมยังคงติดอยู่ไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลง

•ความเสียหายที่มีข้อบกพร่องและรายการที่ไม่ถูกต้องส่งมอบให้กับผู้ซื้อเว็บไซต์ ออฟยูนิเวริส

ผู้ซื้อต้องร้องขอและติดตามผลตอบแทนและขั้นตอนการเปลี่ยนเพียงผ่านว็บไซต์ ออฟยูนิเวริสและหากมีการร้องขอที่เกี่ยวข้องกับการคืนรายการ พันธมิตรจะแจ้งให้ทราบโดยผ่านว็บไซต์ ออฟยูนิเวริสเท่านั้น

ประเภทสินค้าไม่สามารถรับคืน:

•ความกังวลไม่ได้รายการสินค้าและบริการภายใน 5 วัน

•การเปลี่ยนแปลงของจิตใจ

•รายการด้านสุขภาพและการดูแลเฉพาะส่วนบุคคล

•เสื้อผ้าที่ไม่สามารถรับกลับคืนมาด้วยเหตุผลที่ไม่ถูกสุขอนามัยเช่นชุดว่ายน้ำและชุดชั้นใน

•รายการที่ไม่ได้อยู่ในระยะเวลาการรับประกัน

•ทดแทนที่ด้วยรายการอื่นหรือรายการเดียวกันกับรายละเอียดที่แตกต่างกัน

•ข้อบกพร่องเนื่องจากผู้ซื้อผิดโดยเจตนาสร้างความเสียหาย การซ่อมแซมไม่ได้รับอนุญาตหรือการปลอมแปลง

•สินค้าผิดรายการสาเหตุมาจากผู้ซื้อ

องค์ประชุม

บางส่วนของโปรโมชั่นเช่นทัวร์ภายในสถานที่ของหน่วยงานการท่องเที่ยวต้องมีอย่างน้อยกี่คนคน หากองค์ประชุมนี้ไม่สามารถทำตามขัอกำหนดเงื่อนไขของเว็บไซต์ ออฟยูเวริส มันจะเป็นไปไม่ได้ที่จะเรียกคืนจำนวนเงินที่จ่ายและหรือมีการเปลี่ยนแปลง ลูกค้ามีสิทธิที่จะเลือกรับบริการอื่นที่มีโฆษณาในเว็บไซต์ออฟยูเวริส ถึงจำนวนเงินที่จ่ายและหลังจากการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ออฟยูเวริส จะได้รับบริการที่เขาเหล่านั้นชื่นชอบ ใช้และเพลิดเพลินไปกับมัน

 บัตรกำนัล

หลังจากทำการซื้อแต่ละครั้งจากเว็บไซต์ ออฟยูนิเวริส ผู้ซื้อจะได้รับบัตรกำนัลที่มีรหัสที่ระบุ ผู้ซื้อจะต้องพิมพ์บัตรกำนัลและหลังจากที่นำเสนอรหัสที่ระบุไปยังผู้ขายใช้บริการ ดังนั้นผู้ซื้อจำเป็นตัองเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาบัตรกำนัลซื้อ

วันที่และกำหนดเวลาบัตรกำนัล

ในแต่ละบัตรกำนัลมีเวลาหมดอายุ เมื่อเวลาของการใช้บัตรกำนัลหมดอายุ บัตรกำนัลจะใช้ไม่ได้และความคุ้มค่าของมันจะหายไปดังนั้นผู้ซื้อจะไม่มีสิทธิที่จะคัดค้านใดๆ

ส่งความคิดเห็นโดยผู้ใช้

เว็บไซต์ ออฟยูนิเวิรส จะไม่รับผิดชอบต่อความคิดเห็นที่ส่งไปยังพื้นที่แสดงความคิดเห็นสาธารณะของเว็บไซต์โดยผู้ใช้ แต่ผู้ใช้ไม่ควรปล่อยให้การแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์ (ฟอรั่มการอภิปรายหรือส่วนอื่น ๆ ของเว็บไซต์) หรือให้การดำเนินการในการละเมิดสิทธิของผู้อื่นและที่จะตามมาด้วยการกระทำผิดทางอาญา นอกจากนี้ผู้ใช้ของเว็บไซต์นี้ไม่ควรแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องศาสนาและการเมือง หากผู้ใช้ไม่ทราบและไม่ปฏิบัติตามข้อนี้จะถูกไล่ออกได้ทันทีจากเว็บไซต์และจะไม่มีสิทธิ์ในการดำเนินงานในเชิงพาณิชย์ใด ๆ ผ่านทางเว็บไซต์นี้ได้อีกเลย

การปฏิเสธการรับผิดชอบ

เว็บไซต์ออฟยูนิเวริสจะไม่ต้องรับผิดชอบและหักล้างหนี้สินทั้งหมดตอบแทนสำหรับความเสียหายก่อความเสียหายส่วนบุคคลใด ๆ หรือทุกความไม่สะดวกที่อาจเกิดการโดยคุณหรือบุคคลที่สาม นอกจากนี้เว็บไซต์ออฟยูนิเวริส จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า, ความผิดพลาด, ความไม่แน่นอนหรือการกระทำใด ๆ ในข้อมูลราคาทำโดยพันธมิตรทางธุรกิจ

คำสั่งทั่วไป

– หากเว็บไซต์ออฟยูนิเวิรส พบว่าเป็นการกระทำที่จงใจจะทำในลักษณะที่ไม่สุจริตโดยผู้ใช้ที่สามารถทำให้เกิดความเสียหายก็จะเก็บรักษาสิทธินี้จะยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ใช้เว็บไซต์ออฟยูนิเวิรสทันที โดยไม่แจ้งเตือนใด ๆ

– เว็บไซต์ออฟยูนิเวิรส มีความรับผิดชอบต่อเนื้อหาของพันธมิตรทางธุรกิจ ‘โฆษณาไม่มี เช่นราคาโปรโมชั่นสินค้าบริการหรือวัสดุอื่น ๆ ที่มีพันธมิตรคู่ค้าทางธุรกิจ

– สำหรับเว็บไซต์จการบำรุงรักษาเป็นระยะะพร้อมใช้งานชั่วคราวและผู้ใช้จะได้มีสิทธิที่จะประท้วง

ความคิดเห็นหรือข้อสงสัย

หากคุณมีความคิดเห็นใด ๆ คำถามหรือข้อสงสัย นโยบายความเป็นส่วนตัวหรือคำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขนโยบายและการแจ้งเตือนหรือลักษณะที่เรากำลังดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาติดต่อเรา